ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : อนุญาตให้ลากิจส่วนตัว  [ 09 กรกฎาคม 2561 ]
หน่วยงาน เทศบาลตำบลหารแก้ว
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/2586
หนังสือลงวันที่ 2018-07-09
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ