ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ  [ 13 มิถุนายน 2561 ]
หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/2677
หนังสือลงวันที่ 2018-06-14
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ