ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน  [ 13 มิถุนายน 2561 ]
หน่วยงาน อปท. ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/2676
หนังสือลงวันที่ 2018-06-14
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ