ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2561  [ 13 มิถุนายน 2561 ]
หน่วยงาน เทศบาลตำบลหางดง และเทศบาลตำบลหนองควาย
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/2675
หนังสือลงวันที่ 2018-06-13
รายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย


    
ย้อนกลับ