ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561  [ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ]
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/538
หนังสือลงวันที่ 2018-02-09
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ