ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด แจ้งการกรอกแบบสำรวจบัญญัติท้องถิ่น  [ 11 มกราคม 2561 ]
หน่วยงาน อปท ทุกแห่ง.
เลขที่หนังสือ ชม 0023.27/634
หนังสือลงวันที่ 2018-01-11
รายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย


    
ย้อนกลับ